Estudi sobre el TDAH en adults

posted in: Uncategorized | 0

Cribratge per al trastorn per dèficit d’atenció /
hiperactivitat en pacients adults d’atenció primària

Enric Aragonès, Anna Cañisá, Antònia Caballero, Josep Lluís Piñol-Moreso

Objectiu. Estimar la proporció de pacients adults d’atenció primària amb cribratge positiu per al trastorn per dèficit d’atenció / hiperactivitat (TDAH) i estudiar-ne les característiques.