‘El 20% del fracàs escolar està associat al nen amb TDAH que no rep atenció especial en classe’

posted in: Uncategorized | 0

Amb tractament i supervisió, ‘els nens poden portar una vida normal’
El 20% de casos que segueixen tractament supera la malaltia sense canvis de conducta
Del 80% restant, un 60% podrà mitigar els efectes del TDAH i portar vida més normal
I l’últim 20% ‘seran malalts que seguiran presentant símptomes de manera severa’

La notícia: clica aquí